Structure

Pogledajte proizvode iz ove grupe

Problem: strukturno oštećena kosa


Do promena u strukturi dlake dolazi usled:


a) Fizičkih uticaja: češljanje, sušenje fenom, ob¬likovanje kose, različiti vremenski uslovi, i mnogo više od toga. Rožnati omotač dlake je prvi koji stra¬da. Spoljašnje ćelije kutikule se lagano odvajaju od dlake i na taj način osetljivi keratinski sastojak kose biva izložen riziku. Ako se ovakvo stanje kose ne tretira na pravi način i oštećenja se nastave, kvalitet kose će se drastično pogoršati.


b) Hemijskih uticaja: farbanje, mini-val ili relaxing, hemijske reakcije u kosi, dejstvo UV zraka, slana voda ili upotreba neadekvatnih proizvoda. Kako bi se sprečili negativni efekti, kosu je potrebno zaštititi tokom hemijskih tretmana (posebni LA BIOSTHET¬IQUE pretretmani kod farbanja kose ili drugih hemi¬jskih procesa). Da bi se izbegla oštećenja neophod¬no je da kosa redovno dobija odgovarajuće čišćenje i negu.


Održavanje i normalizacija strukture kose


U kakvom je kosa stanju moguće je zaključiti na osn¬ovu njenog izgleda i ponašanja prilikom stilizovanja. U zavisnosti od stepena strukturne promene, kosa se može rangirati od slabe do ekstremno oštećene kose. Biostetičari u dogovoru sa svojim klijentima određuju poseban tip nege, obim i cilj tretmana kao i period neophodan za dobijanje efikasnihrezultata.Stepen strukturnog oštećenja je veoma bitan za frekvenciju tretmana. Tako, na primer, u prvih neko¬liko nedelja tretmana, porozna, veoma oštećena kosa zahteva:


a) Intenzivan tretman kose u salonu (jednom ne¬deljno ili najmanje svake druge nedelje). Dalji tok tretmana prilagoditi uobičajenoj frekvenciji dolazaka klijenta u salon. Manji broj dolazaka klijenta u salon zahteva intenzivnije tretmane kod kuće kako bi se dobili optimalni rezultati.


b) Kod izuzetno oštećene kose, strukturna nega kose kod kuće mora biti izvedena pripremljenim in-tenzivnim LA BIOSTHETIQUE tretmanima.